partner4m_-_kopie.png

Gemeente Kampen

Drone_Spoorlanden.jpg

Uitbreiding bedrijventerrein Spoorlanden IJsselmuiden 2017-2019

In december 2016 is het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein vastgesteld door de Raad van de gemeente Kampen. Tegen het bestemmingsplan waren verschillende bezwaren ingediend bij de Raad van State, waarbij Montagne de algehele projectleiding heeft verzorgt om de procedure bij de RvS met succes te beëindigen: 2 november werden alle bezwaren ongegrond verklaard en werd het bestemmingsplan onherroepelijk.

Vanaf januari 2017 is Montagne Engeneering (door als projectleider op te treden), aan de slag gegaan om het bouwrijp te maken van fase 1 (in de zijlijn, het grote paarse vlak), dit is eind december 2017 succesvol opgeleverd.

Naast het bouwrijpmaken heeft ook begeleiding van de toekomstige te vestigen ondernemingen plaatsgevonden, zowel in 2017 als ook in 2018. Halverwege 2017 mondde dit uit in het ondertekenen van het eerste koopcontract met een grote landelijke speler op gebied van fruit- en groentedistributie (fa Postuma)

Begin 2018 is ook fase 2 bouwrijpgemaakt, waarna ook daar in de loop van het jaar zich bedrijven kunnen vestigen.

Een project wat nog wel even doorloopt, maar nu al voor Montagne als succesvol kan worden bestempeld. In hoofdlijnen was de opdracht voor ons:

-zorgvuldig proces behartigen naar Raad van State

-terreinen bouw- en woonrijpmaken (incl. groeninrichting)

-begleiding project-, ontwerp, en bouwteams, PSU/PFU

-betrekken van de omgeving bij het project (stakeholdersanalyse FactorC, bewonersavond)

-voorbereiden en uitvoeren partitiële herziening bestemmingsplan ivm aanleg groenstrook