partner4m_-_kopie.png

Waterschap Rivierenland

P1000011-cropped.jpg

2007-2008 Waterschap Rivierenland Tiel


Het waterschap heeft, als één van de weinigen, wegen in beheer en wel ca. 600 km in de Alblasserwaard. De projecten in deze periode waren de vervanging en onderhoud van diverse bruggen en monumentale kunstwerken, alsmede haalbaarheidsonderzoeken voor infrastructuur in het beheergebied van het waterschap.

Montagne Engineering heeft voor het waterschap het projectmanagement verzorgd door als projectleider/opdrachtgever op te treden. De projecten welke door o.a. Ooms Avenhorn, Adcim en BB&O Bouwadviseurs zijn uitgevoerd, zijn tijdig opgeleverd.